דרכי התקשרות

קרן דוד דוד תקוטיאל ז"ל

keren.david@nana.co.il