רקע

הקרן הוקמה ע"י בן משפחה שרוצה לשמר את זכרו של דוד, ולהותיר אחריו דבר, נר זיכרון אינטראקטיבי פעיל.

להבנתי, אין דבר טוב יותר מלתת כי באמצעות הנתינה אתה מקבל את אשר אינך יכול לרכוש בעד שום הון שבעולם.

 מטרות הקרן

      1.   סיוע לנזקקים בסתר (משפחות, בודדים).

2.   נר זיכרון אינטראקטיבי לזכרו של דוד דוד תקוטיאל ז"ל.

3.   סיוע תוך הסתייעות במנגנון קטן ויעיל. (חיסכון בעלות מנגנון)

4.  סיוע לבני משפחה במצוקה.