דוד דוד תקוטיאל ז"ל

נולד בחג פסח בחבל ארץ קוצ'ין אשר בהודו. בשנת 1954 התכונה המשפחה לעלות ארצה אך נדחתה לאור בעית דוד לכלכל עצמו בשל בעיית עיניים חמורה.

בשנת 1962 המשפחה הצליחה לעלות ארצה.
דוד אושפז בארץ במוסד לעיוורים כחצי שנה. לאחר מכן עבר ניתוח בעין שאפשר לו לראות באחוזים נמוכים.

דוד עבד במפעל "יזרום", מפעל למנורות בירושלים, עבד כ10 שנים ואז הפסיק.

דוד נפטר מדום לב בביתו בירושלים בט'ו כסליו 1981 ולא הותיר אחר שאירים

              יהי זכרו ברוך